Toimistosiivous on tärkeä osa työviihtyvyyttä

Työympäristömme koostuu sekä sosiaalisesta, virtuaalisesta että fyysisestä tilasta. Työviihtyvyyteen vaikuttavat monet asiat ja yksi niistä on toimiva työympäristö. Työpaikan hyvä sijainti ja viihtyisät toimitilat ovat merkittävässä roolissa myös työpaikkaa valitessa. Työympäristö vaikuttaa kokonaisvaltaisesti työntekijöiden hyvinvointiin ja sitä kautta myös työn tuloksellisuuteen. Työtilojen tulee olla tarkoituksenmukaiset ja niitä pitää siivota riittävän usein ja säännöllisesti, että ne pysyvät järjestyksessä. Investointi toimiviin, tarkoituksenmukaisiin ja siisteihin toimitiloihin on siis myös investointi tuottavuuteen, turvallisuuteen ja tuloksellisuuteen. Hyvä järjestys ja siisteys ovat myös tärkeää työturvallisuuden kannalta ja edellytys puhtaalle sisäilmalle. Ammattilaisen hoitama toimistosiivous on hyvä vaihtoehto laadukkaaseen lopputulokseen.

Mitä kannattaa ottaa huomioon toimitilojen valinnassa, suunnittelussa ja hoitamisessa

Toimitilojen suunnittelussa lähtökohtana tulisi aina olla niiden loppukäyttäjä. Hyvin suunnitelluilla tiloilla voi parantaa työn tuottavuutta ja työn tuottavuus ja työhyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa. Viihtyisään työympäristöön vaikuttavat muun muassa hyvä työergonomia, rakennuksen hyvä sisäilma, sopiva ilmanlämpö, sekä visuaalinen ja akustinen miellyttävyys. Hyvään sisäilmaan vaikuttavat esimerkiksi toimiva ilmastointi sekä tilojen siisteys ja puhtaus. Visuaaliseen miellyttävyyteen vaikuttavat monet seikat tilan suunnitteluratkaisusta materiaalivalintoihin ja valaistuksesta siisteyteen. Tilojen akustiikan tulisi myös olla toimiva, koska melu vaikuttaa myös merkittävästi työympäristön viihtyvyyteen. Työtiloissa tulee myös olla tarpeeksi tilaa työskentelyä ja liikkumista varten ja sopiva lämpötila riippuen työn luonteesta ja rasittavuudesta. Kalusteet, laitteet ja koneet täytyy myös sekä mitoittaa että sijoittaa oikein, niin että ne helpottavat ja tehostavat työn tekemistä.

Työhyvinvointi on merkittävässä osassa työssä jaksamisessa ja työympäristön kautta yritykset pystyvät vaikuttamaan henkilöstön työhyvinvointiin. Vaikka työ on koko ajan entistä liikkuvampaa ja paikasta riippumatonta, ei toimiston merkitys henkilökunnan vuorovaikutteisena sosiaalisena tapaamispaikkana ole vähentynyt.

Toimiston siisteys vaikuttaa työympäristön turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen

Toimistosiivouksen vaikutus toimiston ja toimitilojen viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja sisäilmanlaatuun on kiistaton. Työviikko on mukava aloittaa puhtaalta pöydältä, viihtyisässä ja puhtaassa toimistossa. Usein toimiston tilojen täytyy myös olla edustuskunnossa vieraita, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita varten. Yrityksen kuva muodostuu myös sen toimitilojen mukaan, joten siistit, puhtaat, järjestyksessä olevat ja esteettisesti miellyttävät tilat ovat tärkeä osa yrityskuvaasi. Säännöllisesti tehty toimistosiivous auttaa pitämään yrityksen toimitilat siistinä ja järjestyksessä.

Lisätietoa toimitilojen siivouspalveluista voit lukea esimerkiksi MTB-Siivouspalvelu Oy sivuilta.

Viimeisimmät julkaisut

6 July 2021
Työympäristömme koostuu sekä sosiaalisesta, virtuaalisesta että fyysisestä tilasta. Työviihtyvyyteen vaikuttavat monet asiat ja yksi niistä on toimiva

20 April 2021
Mukavaa, että eksyit kiinteistönvälityksestä kertovan blogini pariin. Täältä löydät vinkkejä niin kiinteistön ostoon, myyntiin, vuokraamiseen kuin huo

24 March 2021
Tällä kertaa kiinteistöjen maailmaan sukeltavassa blogissani syvennyn niiden hallintaan. Kiinteistön hallintaan ja huoltoon osallistuvat monet eri tah

tag