Isännöitsijä hoitaa monenlaisia töitä taloyhtiössä

Isännöitsijän työnkuvaan kuuluu monia erilaisia tehtäviä, joiden hoitamiseen tarvitaan yleensä kokonainen tiimi eri alojen osaajia. Erilaisia osa-alueita, jotka kuuluvat isännöinnin toimenkuvaan ovat esimerkiksi erilaisten taloyhtiön tarvitsemien palveluiden hankkiminen, asiakaspalvelu, lainsäädännön tunteminen ja strateginen suunnittelu ja talouden hallinta. Isännöitsijän ammatti on kiinnostava ja monipuolinen, jos olet kiinnostunut, mitä kaikkea siihen kuuluu, olet löytänyt juuri oikean blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on isännöitsijä ja isännöinnin työnkuva.

Erilaisia isännöinnin työnkuvan tärkeitä osa-alueita

Taloyhtiön hallitus valitsee sopivimman isännöitsijän tai isännöintiyrityksen hoitamaan taloyhtiön asioita. Yksi isännöinnin päätehtävistä on erilaisten palveluiden hankinta. Tämän vuoksi on hyvä, jos isännöintiyrityksellä on kattavat verkostot, josta löytyy luotettavia tekijöitä erilaisiin tarpeisiin. Verkosto koostuu yleensä eri alojen osaajista, kuten esimerkiksi korjausrakentamisen, kiinteistönhuollon, siivouksen, erilaisten huoltojen, talotekniikan, valvonnan, vakuuttamisen, rahoituksen, terveys- ja turvallisuus sekä lakialojen ammattilaisista. Kun kontaktiverkosto on valmiina, ei tarvitse käyttää aikaa luotettavien tekijöiden etsimiseen, kontaktointiin ja testaamiseen.

Asiakaspalvelu kuuluu myös olennaisena osana isännöinnin tehtäviin. Asiakaspalveluun kuuluu monenlaisia tehtäviä ja niitä hoitaa yleensä isännöitsijätoimistossa työskentelevä kiinteistösihteeri. Kiinteistösihteeri hoitaa myös monenlaisia muita isännöinnin toimistotehtäviä, kuten esimerkiksi erilaisia laskutuksia, autopaikkojen ja saunavuorojen jakoja, vastikkeiden laskutuksia sekä vikailmoituksia. Kiinteistösihteerin täytyy myös hallita erilaisten asiakirjojen ja sopimusten laatiminen ja hänen vastuulleen kuuluu myös avaimien tilaaminen ja kokouspaikkojen varaaminen ja kokousten järjestäminen.

Lakiosaaminen on myös tärkeää isännöitsijälle ja hänen tulee pystyä varmistamaan hallituksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten lainmukaisuus. Isännöitsijällä tulisikin olla perusosaamista, varsinkin asunto-osakeyhtiölaissa, mutta myös osaamista löytää tarvittaessa oikea asiantuntija, joka osaa neuvoa juridisissa asioissa.

Kiinteistönpidon pitkäjänteinen, strateginen ja tavoitteellinen suunnittelu on erittäin tärkeä isännöinnin osaamisalue. Taloyhtiössä laaditaan tavoitteet yhdessä hallituksen sekä asukkaiden toiveiden mukaan, mutta isännöinnin tehtävänä on varmistaa tavoitteiden seuraaminen ja toteutuminen. Pitkäjänteisellä suunnittelulla pystytään parhaiten takaamaan tavoitteiden toteutuminen sekä kiinteistön arvon säilyminen. Tärkeää on myös varmistaa kiinteistön asumisviihtyisyys ja asiakastyytyväisyys. Pitkäaikaisella suunnittelulla tarkoitetaan yleensä ennakoivaa kunnossapitoa ja taloyhtiöiden asioiden suunnittelua 15 vuoden ajalle. Isännöintitoimistolla on tärkeä rooli asunto-osakeyhtiössä, joten yhteistyökumppaniksi kannattaa valita luotettava ja hyvämaineinen toimisto, joka pystyy tarjoamaan taloyhtiössä tarvittavat palvelut. Isännöintikeskus Tammen Oy tarjoaa esimerkiksi isännöinti palveluita.

Viimeisimmät julkaisut

20 September 2022
Yritystä perustaessa, yksi tärkeä peruskysymys on, minkälaiset tilat yritys toimintaansa tarvitsee. Olipa sitten kyseessä varastotilat tai muut toimit

5 May 2022
Isännöitsijän työnkuvaan kuuluu monia erilaisia tehtäviä, joiden hoitamiseen tarvitaan yleensä kokonainen tiimi eri alojen osaajia. Erilaisia osa-alue

6 July 2021
Työympäristömme koostuu sekä sosiaalisesta, virtuaalisesta että fyysisestä tilasta. Työviihtyvyyteen vaikuttavat monet asiat ja yksi niistä on toimiva

tag