Miten löytyy oikeat varastotilat, toimistotilat ja muut tilat yrityksen tarpeisiin

Yritystä perustaessa, yksi tärkeä peruskysymys on, minkälaiset tilat yritys toimintaansa tarvitsee. Olipa sitten kyseessä varastotilat tai muut toimitilat, niiden sijaintia kannattaa miettiä huolella sekä myös sitä, että ne sopivat hyvin yrityksen tarpeisiin. Tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisessa kirjoituksessa käsitellään erilaisia tiloja yrityksille sekä sitä, mitä kannattaa ottaa huomioon tiloja valitessa.

Toimitilan valintaan vaikuttavat monet asiat

Yritykselle tiloja etsiessä, vaikuttaa yrityksen toimiala paljon siihen, minkä kokoisia ja minkälaisilla ominaisuuksilla varusteltuja tiloja sille tarvitsee. Kannattaa myös miettiä tiloja hankkiessa nykytilanteen lisäksi tulevaisuuden tarpeita. Tilojen sijainnilla on tärkeä merkitys ja sitä miettiessä kannattaa ottaa huomioon alueen hintataso, täytyykö tilojen sijaita keskustassa vai onko kenties syrjäisempi paikka sopivampi esimerkiksi logistiikan kannalta. Alueella toimivat muut yritykset kannattaa myös kartoittaa, koska usein samalla alalla toimivista muista yrityksistä voi olla hyötyä. Tärkeässä osassa on myös liikenneyhteydet. Kannattaa tarkistaa pääseekö tiloihin julkisilla kulkuvälineillä, onko siellä pysäköintipaikkoja autolla kulkeville työntekijöille ja mahdollisesti myös asiakkaille sekä toimiiko paikka logistisesti järkevästi.

Toimitilan sijainnin lisäksi tärkeitä ovat sen koko ja ominaisuudet

Toimitilojen kokoa miettiessä kannattaa laske, kuinka paljon tilaa tarvitaan henkilökunnalle, asiakkaille, koneille, laitteille ja varastolle. Voi myös olla että yritykselle täytyy hankkia varastotilat erikseen, jos varastoinnin tarve on suuri, mutta toimitiloilta vaaditaan muuten erilaisia ominaisuuksia. Tilojen teknisiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin kannattaa myös kiinnittää huomiota. Riippuen yrityksen toimialasta, saattaa esimerkiksi tehokas ilmanvaihto tai äänieristys olla tärkeää tai, jos käytössä on raskaita koneita ja laitteita, täytyy tilojen olla niille tarpeeksi kantavat. On myös hyvä, jos tiloja voi muunnella joustavasti, esimerkiksi toiminnan laajentuessa tai sen muuttuessa. Kannattaa tarkistaa, onko tiloja mahdollista remontoida tai muuttaa tarpeen mukaan ja tarvitseeko siihen lupia. Tärkeä osa tilojen toimivuutta on myös niiden turvallisuus, suojaustaso, murtosuojaus ja toimiva jätehuolto. Yrityksen tilojen valinnassa tietenkin olennaisen tärkeää niiden hinta ja se, kannattaako tilat ostaa vai vuokrata. Tilojen etsinnässä kannattaa myös kääntyä alan asiantuntijan puoleen, jonka avulla löytää varmasti toimivan ratkaisun, etsipä yritykselle siteen varastotiloja tai toimistotiloja. Tutustuu vapaisiin toimitiloihin esimerkiksi täällä CRE PREMISES.

Viimeisimmät julkaisut

20 September 2022
Yritystä perustaessa, yksi tärkeä peruskysymys on, minkälaiset tilat yritys toimintaansa tarvitsee. Olipa sitten kyseessä varastotilat tai muut toimit

5 May 2022
Isännöitsijän työnkuvaan kuuluu monia erilaisia tehtäviä, joiden hoitamiseen tarvitaan yleensä kokonainen tiimi eri alojen osaajia. Erilaisia osa-alue

6 July 2021
Työympäristömme koostuu sekä sosiaalisesta, virtuaalisesta että fyysisestä tilasta. Työviihtyvyyteen vaikuttavat monet asiat ja yksi niistä on toimiva

tag