Isännöitsijä on taloyhtiön luottohenkilö

Isännöinti hoitaa taloyhtiön asioita monipuolisesti sen hallituksen kanssa yhteistyössä. Taloyhtiön hallituksen kokouksessa päätetään yleensä päälinjat siitä, mitä taloyhtiössä tapahtuu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja isännöitsijä varmistaa sovittujen asioiden toimeenpanosta ja siitä että se tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Isännöintitoimistosta tuleekin löytyä asiantuntemusta monelta eri alalta sekä laaja verkosto yhteistyökumppaneita, jotka toteuttavat monet taloyhtiön asiat käytännössä. Tällä kertaa blogissa on aiheena isännöinti ja taloyhtiön asioiden hoitaminen. Jos koet aiheen kiinnostavaksi tai tarvitset siitä lisätietoa, tervetuloa blogin ja tämänkertaisen kirjoituksen pariin.

Isännöinti huolehtii kiinteistöstä monipuolisesti

Isännöitsijätoimistossa työskentelee isännöitsijän lisäksi monia eri alojen asiantuntijoita. Isännöitsijän vastuulla on yleensä monien erilaisten taloyhtiön hallintoon kuuluvien asioiden hoito, tarkoitetaanpa isännöitsijällä yksittäistä henkilöä tai koko isännöintipalvelua. Isännöitsijä toimii kontaktina asukkaille sekä muille sidosryhmille ja isännöinnin päätehtävänä on toteuttaa yhtiökokouksessa määritellyt tehtävät ja toimenpiteet sekä taloyhtiön arjen pyörittäminen. Taloyhtiön arjen pyörittämiseen kuuluu monia erilaisia tehtäviä, kuten rakennusten siisteydestä, talotekniikan toimivuudesta ja talouden hyvästä kunnosta huolehtiminen. Tämän lisäksi kuuluu toimenkuvaan monenlaisia yksittäisiä tehtäviä, taloyhtiöstä ja sen tarpeista riippuen.

Isännöinti koostuu eri alojen ammattilaisten tiimityöstä

Koska isännöinnin tehtävät ovat niin moninaisia, tarvitaan niitä hoitamaan osaavista ammattilaisista koostuva tiimi. Isännöitsijällä on tärkeä rooli taloyhtiön hallituksen kokouksissa sekä yhtiökokouksissa ja hänen osaamisensa on yleensä painottunut hallinnolliseen osaamiseen. Tämän lisäksi isännöitsijätoimistossa työskentelee yleensä tekninen isännöitsijä, joka on talotekniikan ja remonttien asiantuntija sekä myös kiinteistösihteeri ja kirjanpitäjä. Käytännön siisteydestä huolehtiminen ja taloyhtiön teknisestä kunnosta huolehtiminen kuuluu taas yleensä huoltoyhtiölle. Huoltoyhtiö hoitaa muun muassa nurmikon leikkaukset, luomenluonnin, huolehtii talotekniikasta, tekee erilaisia pieniä korjauksia, avaa ovet asukkaille ja pitää yllä sekä talokirjaa että huoltokirjaa.

Taloyhtiön moninaisista taustatöistä huolehtii yleensä kiinteistösihteeri. Kiinteistösihteerin tehtävät koostuvat myös monenlaisista hallinnollisista töistä, kuten esimerkiksi osakasluettelon ylläpidosta, vastikkeiden laskutuksesta, autopaikkojen ja saunavuorojen vaurauksien hoitamisesta, kokouspaikkojen varauksista, avainten hallinnasta, isännöitsijätodistusten laadinnasta sekä osakkaiden yhteydenottoihin vastaamisesta. Isännöintitoimistossa tärkeässä roolissa on myös kirjanpitäjä, joka hoitaa taloyhtiön kirjanpidon. Kirjanpitäjä auttaa myös taloyhtiön budjetin suunnittelemisessa ja tekee tilinpäätöksen. Isännöintikeskus Tammen Oy tarjoaa isännöitsijäpalvelut Lahden ja Hollolan alueella. 

Viimeisimmät julkaisut

23 May 2023
Isännöinti hoitaa taloyhtiön asioita monipuolisesti sen hallituksen kanssa yhteistyössä. Taloyhtiön hallituksen kokouksessa päätetään yleensä päälinja

20 September 2022
Yritystä perustaessa, yksi tärkeä peruskysymys on, minkälaiset tilat yritys toimintaansa tarvitsee. Olipa sitten kyseessä varastotilat tai muut toimit

5 May 2022
Isännöitsijän työnkuvaan kuuluu monia erilaisia tehtäviä, joiden hoitamiseen tarvitaan yleensä kokonainen tiimi eri alojen osaajia. Erilaisia osa-alue

tag